Тема: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА

Мета роботи: ознайомитися зі статистичною базою даних області та господарства

Вихідні дані: звіт 50-сг за областями та господарством

Таблиця 1

Вихідні дані ринку _________________ _______________ області

(продукт)

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Область
Валовий збір, ц
Виробнича собівартість, тис.грн.
Собівартість 1 ц,грн.
Кiлькiсть реалізованоїпродукції, ц
Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
Повна собівартість продукції, тис.грн.
Чистий дохід (виручка), тис.грн.
Прибуток (збиток), тис.грн.
Кількість господарств
У тому числі, що одержали збитки
Площа, га / Поголів’я тварин, гол / К-сть бджолосімей,од.
Урожайність, ц/га / Надоєно молока на 1 корову, кг/гол/ приріст, г
Виручка від реалізації всієї сільськогосподарської продукції, тис грн
Господарство
Валовий збір, ц
Виробнича собівартість, тис.грн.
Собівартість 1 ц,грн.
Кiлькiсть продукції, ц
Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
Повна собівартість продукції, тис.грн.
Чистий дохід (виручка), тис.грн.
Прибуток (збиток), тис.грн.
Площа, га / Поголів’я тварин, гол / К-сть бджолосімей,од.
Урожайність, ц/га / Надоєно молока на 1 корову, кг/гол/ прирііст, г
Виручка від реалізації всієї сільськогосподарської продукції, тис грн

Індивідуальна робота №2 (2 год)Тема: ЧАСТКА РИНКУГОСПОДАРСТВА В _____________ ОБЛАСТІ.

Мета: визначити основну динаміку розвитку ринку ___________ та встановити вплив господарства на регіональний ринок.

Вихідні дані: показники за звітом 50 с.-г. у розрізі областей та господарства .

Таблиця 2

Ринок ____________в ______________ області

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014р. до 2010 р., %
область
Посівні площі, га / Поголів’я тварин, гол
Обсяги виробництва, ц
Обсяги реалізації, ц
Урожайність, ц/га / Продуктивність тварин , кг/ гол
Прибуток від реалізації, тис.грн.
Прибуток на 1 га, грн. / Прибуток на 1 гол
Виручка від реалізації, тис. грн
Господарство
Посівні площі, га/ Поголів’я тварин, гол
Обсяги виробництва, ц
Обсяги реалізації, ц
Урожайність, ц/га / Продуктивність тварин , кг/ гол
Прибуток від реалізації, тис.грн.
Прибуток на 1 га, грн.. / Прибуток на 1 гол
Виручка від реалізації, тис. грн
Порівняння
Доля посівів в області, % / Доля поголів’я тварин, %
Частка виробництва в області, %
Відхилення урожайності від середнього рівня, +,- / відхилення продуктивності від середнього , +,-
Відхилення прибутку від середнього рівня, +,-
Частка ринку, %Рис. 1- Динаміка частки посівів і виробництва продукції та частки ринку (2010-2014 рр), %

Висновок:

Індивідуальна робота №3 (2 год)

Тема: ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ____________В _____________

Мета: визначити ефективність реалізації продукції в сільськогосподарському підприємстві.

Вихідні дані: форма 50 с.-г., таблиця вихідних показників.

Таблиця 3

Ефективність реалізаціїу ________________

Показники Відношення 2014 до 2010 р, %
Виручка від реалізації продукції на 1 га посівних площ, грн / Виручка від реалізації продукції на 1 гол худоби, грн
Частка продукції у структурі реалізації с.г. продукції ________________ області, %
Витрати на збут, тис.грн.
Частка витрат на збут продукції, %
Собівартість реалізації 1 ц, грн
Ціна реалізації, грн./ц
Рівень товарності, %
Прибуток від реалізації, тис.грн.
Прибуток (збиток) від реалізації 1 ц продукції, грн.
Прибуток (збиток) від реалізації у розрахунку на 1 підприємство, що вирощує продукцію, тис грн
Рівень рентабельності виробництва, %
Рівень рентабельності продажу, %

Висновок:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Індивідуальна робота №4 (2 год)

Тема: АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ У .

Мета: проаналізувати собівартість виробництва та реалізації продукції у сільськогосподарському підприємстві.

Вихідні дані: форма 50 с.-г., таблиця вихідних показників.

Таблиця 4

Аналіз собівартості виробництва та реалізації продукції

Показники Відношення 2014 р. до 2010 р.
Виробнича собівартість вирощеної продукції, тис грн
Виробнича собівартість реалізованої продукції, тис грн
Повна собівартість реалізованої продукції, тис грн
Собівартість виробництва 1 ц, грн
Витрати виробництва на 1 га, грн / Витрати виробництва на 1 гол, грн
Витрати на збут продукції, тис грн
Повна собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн./ц
Приходиться витрат на збут у розрахунку на 1 ц, грн

Рис. 2- Динаміка витрат на виробництво та збут 1 ц продукції

Таблиця 5


5654150559796407.html
5654239480956591.html
    PR.RU™