Түріндегі өрнек шексіз...деп аталады 5 страница

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$293 Қатарды жинақтылыққа зерттеңіз

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$294 Қатарды жинақтылыққа зерттеңіз

$$жинақты

$жинақсыз

$шартты жинақты

$абсолют жинақты

$$$295 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$296 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$297 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$298 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$299 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$300 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$301 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$302 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$303 Теңдеуді шешіңіз:

$$

$у=(c1+ c2)

$у=(c1

$у=(c1

$$$304 Теңдеуді шешіңіз:

$$

$

$

$

$$$305 Теңдеуді шешіңіз:

$$

$

$

$

$$$306 Теңдеуді шешіңіз:

$$

$

$

$

$$$307 Теңдеуді шешіңіз:

$$

$

$

$

$$$308 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$309 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$310 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$311 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$312 функциясының z бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$ 313 функциясының х бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$314 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$315 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$316 функциясының z бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$317 Х кездейсоқ шамасының үлестірім заңы берілген

Табу керек: М(х)

$$5,4

$4

$5

$0,5

$$$318 функциясының у бойынша дербес туындысын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$319 Х кездейсоқ шамасының үлестірім заңы берілген Табу керек : М(x)$$8,1

$0,40

$2,20

$2,21

$$$320 Х кездейсоқ шамасының үлестірім заңы берілген Табу керек :

$$0,24

$0,40

$2,20

$2,21

$$$321 Х кездейсоқ шамасының үлестірім заңы берілген Табу керек :

$$

$0,40

$

$2,21

$$$322 Х пен У кездейсоқ шамаларының үлестірім заңы берілген

Табу керек : М(у-х)

$$1,7

$5

$7

$8,3

$$$323 Үлестірім заңымен берілген дискретті Х кездейсоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз

$$2,2

$2

$-1

$3


5653886523836837.html
5653972685680294.html
    PR.RU™